هم‌اکنون، گروه شرکت‌های کاوش از چهار شرکت تخصصی تشکیل شده است. مجموعه‌ی خدماتی که به صورت تخصصی توسط هر یک از شرکت‌های گروه ارایه می‌شود، سبد کاملی از خدمات مورد نیاز افراد و سازمان‌ها را در زمینه‌ی بهره‌گیری از فناوری های نوین هوشمند و سامانه های هوش تجاری و راهکارهای نوین اینترنت اشیا و فناوریهای پیشرفته به وجود آورده است.

در میان شرکت‌های گروه:

  • شرکت محریان شبکه گستر کاوش، وظیفه‌ی ارایه‌ی کلیه‌ی خدمات مخابراتی و شبکه ای را به عهده دارد.
  • شرکت ساختمان گستر هوشمند کاوش، مسئولیت تأمین سیستم های هوشمند ساختمان و IOT را در سراسر کشور به عهده دارد.
  • شرکت دریاپیشگان کاوش، مسئولیت تأمین دانش و تجهیزات صنایع پیشرفته AWG  را به عهده دارد.
  • شرکت مبتکران سیستم کاوش، وظیفه تحلیل و طراحی و پیاده سازی سامانه های نرم افزاری و هوش تجاری را به عهده دارد.

هم‌افزایی تخصص و دانش هر یک از شرکت‌های زیرمجموعه، توان تخصصی گروه شرکت‌های کاوش را برای ارایه‌ی خدمات مهندسی افزایش داده است.