شرکت دریاپیشگان کاوش توسط گروه شرکت های کاوش با هدف فعالیت در زمینه فناوری های سبز و نوین تاسیس گردیده است. این شرکت با تکیه بر توان تخصصی نیروی انسانی مجرب و کارآزموده بر پایه سال ها تجربه موفق در زمینه های گوناگون مرتبط با صنایع تکنولوژیکی و نوین پایه گذاری گردیده است.

یکی از فعالیت های عمده این شرکت طراحی و پیاده سازی و اجرای راهکاری جهت حل معضل بحران آب در مناطق روبت خیز کشور است. فلذا این شرکت با مشارکت شرکای خارجی خود نظیر شرکت SEAS سوئیس اقدام به طراحی و تولید ماشین آلات تولید آب از رطوبت هوا به روش نوین AWG نموده است. صنایع نوین و پیشرفته نه تنها در ايران بلكه همواره در سراسر جهان به عنوان يكي از مهمترين معيارهاي پيشرفت و توسعه، مد نظر قرار گرفته و از جمله شاخص هاي توسعه يافتگي در آنها مورد ارزيابي واقع مي گردد ، فلذا اين حوزه از دانش در دنيا منابع و هزينه‌هاي بسياري را به خود اختصاص داده است. چرا كه پيشرفت و توسعه علوم و فناوري‌ها، به نحو چشمگيري مستلزم توسعه مناسب و توانمند بودن در زمينه فناوري مي‌باشد.

از سوي ديگر، با توجه به سياست‌هاي تمامي مجموعه هاي خصوصي و دولتي مبني بر دستيابي به اهداف چشم اندازها و اهداف خود، همواره لزوم همكاري و همراهي شرکت هاي فن آور با بنگاه هاي اقتصادي بزرگ و مقتدر صنعتی، بيش از پيش نمايان مي‌گردد، فلذا تشکیل کنسرسیومی با شرکت SEAS کشور سوئیس و مشارکت سازمان معظم گسترش و نوسازی صنایع ایران در زمینه حل معضل آب شرب و تشکیل شرکت با عنوان دریاپیشه گان کاوش جهت تولید آب به روش AWG  برای اولین بار در کشور گردید.