شرکت مبتکران سیستم کاوش توسط جمعی از فارغ التحصیلان دانشگاه صنعتی امیرکبیر به عنوان یکی از شرکت های زیر مجموعه کاوش تاسیس و در حوزه ی ارائه راهکارهای مبتنی بر تحلیل سیستم ها و فناوری اطلاعات فعالیت خود را آغاز نموده است. امروز این شرکت افتخار دارد که با بهره مندی از توان دانش آموختگان دانشگاه های برتر داخل و خارج کشور، توان مدیریت و اجرای پروژه های ملی، متوسط و بزرگ نرم افزاری و تحلیلی در حوزه های ذیل را دارد و تاکنون موفق به مدیریت و اجرای پروژه هایی برای وزارتخانه ها و سازمان های دولتی کشور و سازمان های خصوصی شده است.

فعالیتهای اصلی شرکت مبتکران سیستم کاوش عبارتند از:

  • تحلیل سیستم موجود و طراحی شاخص ها و سنجه های عملکرد و استراتژیک
  • هوش تجاری  (Business Intelligence)
  • داده کاوی  (Data Mining)
  • انباره داده  (Data warehouse)
  • تحلیل و مدیریت داده های عظیم  (Big data)
  •  مشاوره و برنامه ریزی راهبردی

شرکت مبتکران سیستم کاوش با اهتمام مهندسین تحلیل سیستم ها و روش ها و مهندسین نرم افزار جهت تحلیل و طراحی و پیاده سازی و پشتیبانی سامانه های نرم افزاری سفارشی و سامانه های هوش تجاری و داشبوردهای مدیریتی مشغول به فعالیت می باشد.

هوش تجاری فرآیند تبدیل داده‌های خام به اطلاعات تجاری و مدیریتی گفته می‌شود که به مدیران و سطوح مختلف سازمان کمک می‌کند تا تصمیمات خود را سریع‌تر و بهتر اتخاذ کنند و بر اساس اطلاعات صحیح، عملکرد درست و سنجیده‌ای از خود نشان دهند.عوامل و تغییرات سریع در محیط کسب و کارهای تجاری شرکت ها و سازمان ها، آنها را به سوی استفاده از سامانه های هوشمند کسب و کار و عملیاتشان سوق می دهد. فشارها و نوسانات بازار و شرایط خارج از دسترس شرکت ها منجر به ایجاد رویکرد تصمیم سازی و پیش بینی در سازمان ها می شود که با توجه به سرعت تغییرات اقتصاد، این پاسخ ها باید در لحظه و زمان مناسب و با دقت همراه باشد؛ چرا که محیط های کسب و کار بسیار رقابتی است و لذا برای دستیابی به پاسخ های سریع، لازم است سامانه های رایانه ای به کمک شرکت ها بیایند. سامانه های رایانه ای می توانند فرآیند پاسخ را تسهیل و تسریع نمایند. دسترسی فوری به همه اطلاعات، که در فرمت قابل استفاده کاربران در سطوح مختلف مدیریتی بنا به سطوح دسترسی تعریف شده از مزایای سامانه های هوش تجاری می باشد.

به کمک سامانه هوش تجاری می‌توان کاوش و تحلیل اطلاعات را جهت نیل به تصمیمات استراتژیک فراهم نمود.

چشم انداز استفاده از سامانه های هوشمند و تصمیم ساز، ارتقاء عملیات و فرایندهای کلیدی کسب و کار از طریق تامین اطلاعات و دانش حیاتی کسب و کار در زمان درست، قالب درست و برای همه سطوح سازمانی است. لذا اهدافی را که هوش تجاری امکان پذیر می سازد بهینه سازی، تحلیل،کنترل و دیده بانی عملیات و فرایندهای کسب و کار، پیش بینی و تصمبم سازی و رصد شاخص های عملکردی و پایش سنجه های استراتژیک می باشد.